Privacy

Privacyverklaring (versie 2018-05-25)
In deze privacyverklaring lees je hoe Site4U omgaat met de persoonsgegevens die we in contact met betrokkenen verkrijgen.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens om klanten aan te maken in onze ondersteunende systemen. Het doel is:
•    het leveren van gevraagde producten/diensten
•    het factureren van geleverde diensten
•    het verzenden van onze nieuwsbrieven
•    het informeren over gevraagde diensten
Dit alles is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gehele dienstverlening van Site4U is ISO27001 gecertificeerd, de code voor informatiebeveiliging.
Site4U zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Cookies
Site4U gebruikt geen cookies waar toestemming van bezoeker van site nodig is.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Heb je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen over de bescherming van je privacy gegevens bij Site4U, dan kun je contact opnemen met de security officer (fg@site4u.nl).