Disclaimer

Copyright

Herpublicatie van de inhoud van deze website, ook gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Site4U.

Aansprakelijkheid

Site4U heeft de informatie op deze website met veel zorg samengesteld zodat deze zo volledig en nauwkeurig mogelijk is. Site4U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.