Onderhoud Backupvoorziening Ede (21 en 22 november 2017)

Dinsdag 21 november en woensdag 22 november verricht Site4U werkzaamheden aan haar backupvoorziening in lokatie Bit-1.  Hierbij worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Wel is de kans hierop verhoogd.

Site4U Support