Faciliteiten

Site4u verkoopt producten/diensten die aan een hoog kwaliteitsniveau voldoen. Het belangrijkste criterium hierbij is betrouwbaarheid.  Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen kiest Site4U ook zorgvuldig haar leveranciers en worden er met leveranciers (service)afspraken gemaakt mbt de door hen geleverde producten/diensten. Zo huurt Site4U alleen racks in datacenters waarmee afspraken gemaakt zijn over kwaliteit, internettoegang, redundancy, veiligheid, service, etc. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur dient een server altijd voorzien te zijn van een managementkaart en een supportcontract. 

Site4U biedt verschillende diensten aan, welke strikt van elkaar gescheiden blijven. Platforms waar klanten toegang tot hebben zijn volledig afgescheiden van de eigen systemen van Site4U. Voor haar klanten heeft Site4U aparte platforms staan voor:

  • Shared hosting Linux
  • Shared hosting Windows
  • High Volume hosting (met service en kan extra hoge load aan)
  • Mailhosting
  • Virtualisatie (VMWare)

Voor alle door Site4U beheerde servers wordt dagelijks een backup procedure uitgevoerd. Er worden maandelijks Full Backups gemaakt, wekelijks Differential Backups en dagelijks Incremental Backups. Backups worden via een interne netwerkverbinding opgeslagen op backup apparatuur in een datacentrum op 1 km afstand van Bit-2. Backups worden per client afzonderlijk versleuteld.
Tussen de twee locaties van Bit maakt Site4U gebruik van een glasvezelverbinding. De backups worden geplaatst op schaalbare storage eenheden van minimaal 15 TB.
 

Alle door Site4U beheerde servers worden gemonitord op de volgende processen:

  • Beschikbaarheid server dmv ping: 24 uur per dag, notificatie via SMS en e-mail.
  • Beschikbaarheid database server: 24 uur per dag, notificatie via SMS en e-mail.
  • Diskspace: 24 uur per dag notificatie via e-mail, tijdens kantooruren via SMS.
  • Server Load: 24 uur per dag notificatie via e-mail, tijdens kantooruren via SMS.
  • Overige processen op specificatie klant.

Alle storingen worden automatisch geregistreerd door het monitoringsysteem van Site4U. Deze gegevens zijn op verzoek ter inzage van de klant. Storingen die direct invloed hebben op de beschikbaarheid van de servers worden zo spoedig mogelijk aan de klant gemeld.
Site4U garandeert in haar serviceovereenkomst een uptime van de server. Preventief onderhoud wordt niet meegenomen in de berekening van beschikbaarheid. Voorbeelden van preventief onderhoud zijn: verplaatsing server naar een ander rack en het uitvoeren van netwerkonderhoud. Preventief onderhoud wordt buiten kantooruren ingepland. De downtime wordt tot een minimum beperkt.