Toekomst

Binnen de IT wereld is vooruitkijken belangrijk. Site4U doet dit ook.

Het beleid van "goed inspelen op wat de markt vraagt" zal blijven resulteren in het neerzetten van nieuwe producten en diensten. Deze producten worden via nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht. Van onze klanten krijgen en verwachten we ook feedback. Deze feedback wordt gebruikt om producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De periodieke nieuwsbrief moet uitgroeien tot een communicatiemiddel, waar klanten naar uitkijken en waarmee zij up to date blijven over ontwikkelingen binnen Site4U.

Site4U is een bedrijf uit Wageningen. De stad in Nederland van waaruit vele initiatieven komen voor milieuverbeterende en energiebesparende maatregelen. De stad ook met de universiteit waar een deel van het personeel heeft gestudeerd.
Dit vertaalt zich ook in de toekomstvisie van Site4U. De komende jaren wil Site4U haar energieverbruik sterk reduceren. Om efficienter met energie om te gaan heeft Site4U een robuust virtualisatieplatform in gebruik genomen. Voor het voorzien in haar stroombehoefte is Site4U voor 100% overgegaan op groene stroom.

Samen met klanten wordt actief gekeken naar energiebesparende oplossingen. Ook leveranciers van Site4U staan op dit gebied niet stil. Hardwareproducenten komen met meer energiezuinige producten. Binnen de datacenters zijn en worden allerlei energiebezuinigende maatregelen doorgevoerd.