SLA - Service Level Agreement

Klanten die een server bij Site4U huren kunnen dit niet doen zonder serviceovereenkomst. Door ook service op een server te verlenen kan Site4U haar kwaliteitsnormen halen. De overeengekomen service en diensten worden in een contract vastgelegd. 

Een service-overeenkomst houdt in grote lijnen in dat er support verleend wordt op urgente verzoeken van de klant. Afhankelijk van het overeengekomen serviceniveau zijn er afspraken rondom maximale responstijden. Dit kan varieren van next business day tot 24 uur per dag binnen vier uur.

Servers worden dagelijks gebackupped. Dit doet Site4U op diskruimte op een tweede locatie. De backups van klanten worden bewaard buiten de locatie waar de server van de klant zich bevindt.

Alle storingen worden automatisch geregistreerd door ons monitoringsysteem. Deze gegevens zijn op verzoek van de klant in te zien.
Alle servers van Site4U worden gemonitord op verschillende processen. Denk hierbij aan aanwezigheid van de server, aanwezigheid van diensten op de server, diskruimte, load, etc.
Meldingen van het systeem gaan via SMS of mail naar de storingsdienst van Site4u. Daar worden meldingen door de afdeling systeembeheer afgehandeld. Indien nodig wordt een klant op de hoogte gesteld van hetgeen aan de hand is op de server. Indien vergaande maatregelen nodig zijn, zal dit in overleg gaan met de klant.

Van alle servers wordt het dataverkeer gemeten en van websites op de servers worden statistieken bijgehouden. Middels een standaardconfiguratie worden deze statistieken ter beschikking gesteld aan de klant.

Op alle servers worden updates en patches toegepast. Beveiligingsupdates worden binnen een maand toegepast, kritische updates zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen).

Binnen een serviceovereenkomst wordt er rekening mee gehouden dat er gemiddeld 1 uur per maand aan systeembeheer nodig is voor een server. Dit betreft werkzaamheden zoals aanmaken van accounts, afhandelen van vragen, configuratiewijzigingen doorvoeren en installeren van software.