How Can We Help?

Andere NameServers gebruiken

< Terug

Als je domein geregistreerd staat bij Site4U gebruik je de Site4U NameServers en dus ook onze DNS.
De DNS kun je zelf beheren in MySite4U. Lees hier hoe je dat kunt doen.

NameServers wijzigen

Je kan de NameServers laten wijzigen naar NameServers die niet van Site4U zijn. Wij wijzigen dit dan bij de Registry.
Mail naar support@site4u.nl om dit aan te vragen.

Let op:
Dat betekent dat DNS beheer (A-, AAAA-, CNAME-, MX-, TXT-, SOA-, SRV-records etc) niet meer via ons loopt.
Je kan de DNS dan ook niet meer beheren via MySite4U.
Wij zijn niet in staat om eventuele fouten mbt DNS-aanpassingen te herstellen en dragen hiervoor ook geen verantwoording.
Hiervoor zal je contact op moeten nemen met de nieuwe partij, wiens Nameservers je gaat gebruiken.

Bij incorrecte wijziging van DNS-instellingen kan je domein of diensten rondom je domein onbereikbaar worden (sites, mail).

In veel gevallen is het niet nodig om DNS geheel om te zetten. Voor het gebruik van bepaalde diensten kan het voldoende zijn om enkele regels toe te voegen aan je huidige DNS instellingen. Dit garandeert dat de overige instellingen blijven werken zoals bedoeld.

DNS en SEO-shop

Wil je de mail van seoshop gebruiken dan wordt er aangegeven dat de Nameservers van SEO gebruikt moeten worden. Dat betekent dat wij je niet kunnen helpen mochten er problemen met de mail of DNS (verwijzing naar de website) ontstaan.
Als je de mail bij seoshop gaat gebruiken zal onze mail niet meer gebruikt kunnen worden.

Alternatief:
Wij nemen DNS instellingen van SEOshop over. Op die manier kan onze mail gebruikt worden.

DNS en Office 365

Voor het correct laten werken van Office 365 is het vereist om de DNS aan te passen. Als je niet bekend bent met het wijzigen of beheren van DNS kun je ons altijd om advies vragen via support@site4u.nl

Zoek uit welke DNS records aangepast moeten worden (zie bijvoorbeeld de Microsoft website)  en geef de records die moeten worden aangepast door aan support@site4u.nl of wijzig de DNS zelf.