SPF, DKIM en DMARC

Door SPF, DKIM en DMARC aan de DNS van een domein toe te voegen wordt e-mail van dit domein veiliger. DMARC, SPF en DKIM helpen bij het tegengaan van phishing, een veelgebruikte vorm van misbruik op internet.

In het geval van SPF wordt er een DNS-record opgenomen dat (onder meer) aangeeft welke systemen mail voor het betreffende domein mogen versturen.

Bij DKIM maakt de verzendende server (MTA) met behulp van een ‘private key’ een cryptografische handtekening en voegt die toe aan de mail in de vorm van een zogenaamde DKIM-header. Een soort echtheidskenmerk dus.
De ontvangende partij ziet deze handtekening, zoekt in het DNS de bijbehorende publieke sleutel op en valideert de handtekening (en dus de mail) daarmee. Als de digitale handtekening correct is, dan staat daarmee het afzenderdomein vast en is zeker dat de e-mail onderweg niet is aangepast. Een kwaadwillende beschikt immers niet over de private key en is niet in staat om DKIM-beschermde mails te maken. Dergelijke valse mails zullen een slechtere reputatie krijgen in de e-mailreputatiesystemen die steeds meer partijen gebruiken.

Met een DMARC-record kan in het DNS een soort beleid kenbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld (in versimpelde vorm): “als de DKIM-handtekening niet klopt, of als SPF faalt, stop deze mail dan in de spamfolder”.
In de praktijk is meer mogelijk. Zo kan in het DKIM-record worden opgenomen of sprake is van een ‘testmodus’. Deze kan bijvoorbeeld worden aangezet wanneer men DKIM nog aan het inregelen is. Hiermee wordt voorkomen dat mails ongewild worden geweigerd wanneer zaken nog niet helemaal goed zijn geconfigureerd.
Verder kan, net als bij SPF overigens, het ‘forwarden’ van e-mail roet in het eten gooien, omdat een ‘forward’ de mail kan wijzigen (er worden extra headers toegevoegd) wat de oorspronkelijke DKIM-handtekening ongeldig maakt.

Voor het instellen van deze protocollen geldt: ga er even goed voor zitten als je het wilt implementeren in je mail-omgeving.
Heb je hulp nodig bij het implementeren van (een van deze) toepassingen, neem dan contact met ons op voor een offerte.

– Standaard instellingen e-mail

Instellingen:

Inkomende e-mail (IMAPS):
Hostname: imap.site4u.nl
Poort: 993
Beveiliging: SSL/TLS

Inkomende e-mail (POPS):
Hostname: pop.site4u.nl
Poort: 995
Beveiliging: SSL/TLS

Uitgaande mailserver (SMTP):
Hostname: smtp.site4u.nl
Poort: 587
Beveiliging: STARTTLS

(Klik hier voor uitleg over webmail/mailprogramma/POP/IMAP)

Instellen verschillende mailprogramma’s:

 

E-mail instellen in Thunderbird

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

 1. Ga naar E-mailaccountset-up
 2. Typ in het vak Uw naam uw naam zoals u deze voor anderen wilt weergeven.
 3. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat u van Site4U heeft gekregen of zelf heeft ingesteld. Zorg ervoor dat dit uw gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld janklaassen@voorbeeld.nl
 4. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat u is toegewezen of dat u voor uw e-mailaccount hebt geselecteerd. Tip Uw wachtwoord is mogelijk hoofdlettergevoelig. Controleer of CAPS LOCK niet aan staat.
  vink Wachtwoord onthouden aan
 5. De Thunderbird 3 E-mailaccountset-up zal nu proberen de gebruikersnaam en de overige mailserver instellingen op te zoeken
 6. Bij Inkomend vul je in: pop.site4u.nl of imap.site4u.nl, afhankelijk van het gekozen protocol (POP/IMAP).  (Lees hier wat het verschil is tussen POP en IMAP)
 7. Bij uitgaande e-mail: smtp.site4u.nl
 8. Als de gegevens niet kloppen klikt u op Bewerken om de gegevens aan te passen
 9. Als alle gegevens kloppen, klik dan op Account aanmaken

E-mail instellen in Outlook Express

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

 1. Open het programma Outlook Express.
 2. Klik in de menubalk op Extra en selecteer Accounts.
 3. Vul bij Weergegeven naam uw naam in.
  Klik op Volgende
 4. Vul bij e-mailadres het volledige e-mailadres dat u van Site4U heeft gekregen of zelf heeft ingesteld.
  Zorg ervoor dat dit uw gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijv. katrijnklassen@voorbeeld.nl.
  Klik op Volgende
 5. Klik op POP3 of IMAP bij het servertype voor inkomende e-mail (Lees hier wat het verschil is tussen POP en IMAP)
  Klik op Volgende
 6. Typ in het vak Server voor inkomende e-mail  pop.site4u.nl of imap.site4u.nl, afhankelijk van het gebruikte protocol (POP/IMAP).
 7. Typ in het vak Server voor uitgaande e-mailsmtp.site4u.nl
  Klik op Volgende
 8. Vul de volgende gegevens in:
  – Accountnaam : uw loginnaam
  – Wachtwoord: uw wachtwoord
  – Vink Wachtwoord onthouden aan.
  Klik op Volgende
 9. Klik op Voltooien

E-mail instellen in Outlook

Opmerking Je kunt POP en IMAP e-mailaccounts op elk moment toevoegen aan het huidige Outlook-profiel.
Daarnaast kun je deze accounts aan elk ander profiel toevoegen, of aan een nieuw profiel dat je maakt door de module E-mail in het Configuratiescherm van Windows te openen.

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Een account toevoegen aan het profiel dat je nu gebruikt
   1. Klik op Extra > Accountinstellingen
    Als je een eerdere versie van Outlook gebruikt dan Office Outlook 2007 zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik dan de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer de titelbalk van het programma dat je gebruikt Outlook Express weergeeft, gebruik je een programma dat niet hetzelfde is als Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie .
  • Een account toevoegen aan een ander bestaand profiel
   1. Sluit Outlook.
   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de Accounts > E-mail. Opmerking Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als je Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd. 
    De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als je een ander profiel wilt gebruiken, klik je op Profielen weergeven, selecteer je de profielnaam en klik je op Eigenschappen.
   3. Klik op E-mailaccounts.
  • Een account toevoegen aan een nieuw profiel
   1. Sluit Outlook.
   2. Open het Configuratiescherm en ga naar de module E-mail (onder accounts). Opmerking Het pictogram E-mail in Configuratiescherm verschijnt alleen als je Outlook hebt geïnstalleerd en het programma tenminste één maal hebt uitgevoerd.
   3. Klik onder Profielen op Profielen weergeven.
   4. Klik op Toevoegen.
   5. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het profiel en klik op OK. Dit is de naam die wordt weergegeven wanneer je Outlook start en je Outlook hebt geconfigureerd om te vragen naar het profiel dat je wilt gebruiken.
   6. Klik op E-mailaccounts.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Klik op POP3 of IMAP en vervolgens op Volgende. (Lees hier wat het verschil is tussen POP en IMAP)
 4. Typ in het vak Naam je naam zoals je deze voor anderen wilt weergeven.
 5. Typ in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat je van Site4U hebt gekregen of zelf hebt ingesteld. Zorg ervoor dat dit jouw gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld janklaassen@voorbeeld.nl
 6. Typ in de vakken Wachtwoord en Geef het wachtwoord nogmaals op het wachtwoord dat jou is toegewezen of dat je voor jouw e-mailaccount hebt geselecteerd.
  Tip Je wachtwoord is mogelijk hoofdlettergevoelig. Controleer of CAPS LOCK niet aan staat.
 7. Typ in het vak Server voor inkomende e-mail: Dit is pop.site4u.nl of imap.site4u.nl, afhankelijk van het gebruikte protocol (POP/IMAP).
 8. Typ in het vak Server voor uitgaande e-mailsmtp.site4u.nl
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op Voltooien.

Webmail

Inloggen

Ga naar https://webmail.site4u.nl en vul gebruikersnaam en wachtwoord in:
Gebruikersnaam: gebruiker@jouwdomein.nl
Wachtwoord: JouwWachtwoord

Na inloggen kom je in het standaard E-Mail scherm:

Hoofdknoppen

Helemaal rechts bovenin vind je een aantal knoppen om te schakelen tussen de verschillende functies in het webmail programma.

 • E-Mail
  Je komt hiermee in uw E-mail overzicht. Dit is hetzelfde scherm dat je ziet nadat je bent ingelogd.
 • Adresboek
  Als je op de knop Adresboek klikt kom je in het adresboek. Je kunt hier adressen toevoegen en verwijderen. Deze adressen kun je weer gebruiken als je een nieuw E-mail bericht gaat schrijven.
 • Instellingen
  Via de knop Instellingen kom je in het scherm waar je diverse opties van het webmail programma kunt wijzigen. Je kunt hier onder andere nieuwe mappen aanmaken en verwijderen, filters aanmaken, wijzigen en verwijderen etc.
 • Uitloggen
  Als je klaar bent met het raadplegen van de E-mail dien je via deze knop uit te loggen.

Snelknoppen

Direct boven het berichten overzicht staan een aantal knoppen. Deze zijn:

 • Controleer op nieuwe berichten
 • Maak een nieuw bericht
 • Beantwoord het bericht
 • Beantwoord iedereen
 • Bericht doorsturen
 • Verplaatst het bericht naar de prullenbak
 • Markeer berichten
 • Meer acties… (zoals afdrukken, opslaan, verplaatsen etc.)

Filter en zoekvenster

Onder de hoofdknoppen vind je het filter en het zoekvenster.

Filter: Je kan hiermee alleen de berichten tonen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Kies d.m.v. het uitklapmenu (zwarte driehoekje) een filter.
Zoekvenster: Hiermee kan je zoeken in berichten. Vul het woord of woorden in waarop je wilt zoeken en alleen de gevonden berichten worden getoond.

E-mail instellen op MAC

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

Step-by-step guide

De volgende stappen doorlopen:

 1. Open Apple Mail
 2. Ga naar “Mail” – “Accounts”
 3. Het volgende scherm verschijnt:
 4. Klik op “Add Other Account”, waarna het volgende scherm verschijnt:
 5. Selecteer “Mail account”:
 6. Name: De volledige naam, bijvoorbeel de bedrijfsnaam
  Email Address: Het email-adres waarop de mail van het account binnenkomt, bijvoorbeeld info@bedrijfsnaam.nl
  Password: Het wachtwoord behorende bij het ingevulde email-adres
 7. Druk vervolgens op “Sign In”, waarop een scherm verschijnt met een melding dat het account niet kan worden geverifieerd:
 8. Incoming Mail Server: imap.site4u.nl
  Outgoing Mail Server: smtp.site4u.nl
 9. Klik vervolgens op “Sign In”
 10. Hetzelfde scherm verschijnt en klik vervolgens op “Next”
 11. Zorg dat Mail is aangevinkt en klik op “Done”
 12. Het volgende scherm verschijnt:
 13. Klik op het rode rondje links bovenin het scherm.
 14. Ga vervolgens naar Mail – Preferences
 15. In het scherm dat verschijnt klik je op het tabje “Server Settings”:
 16. Bij het onderdeel “Incoming Mail Server”:
  Zorg dat het vinkje “Automatically manage connection settings” uitstaat.
  Port: 993
  Use TLS/SSL moet aangevinkt staan
 17. Bij het onderdeel “Outgoing Mail Server”:
  User Name: email adres dat hoort bij het account
  Password: Vul hier het wachtwoord in dat hoort bij het account.
  Zorg dat het vinkje “Automatically manage connection settings” uit staat.
  Port: 587
  Use TLS/SSL moet aangevinkt staan
  Authentication: Password
 18. Druk op “Save”

E-mail instellen op iPhone

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

 1. Kies in je homescherm voor “instellingen”
 2. Scroll vervolgens naar “Mail, Contacten, Agenda”  en kies deze
 3. Kies voor “Nieuwe account”
 4. Kies voor “Anders”
 5. Kies voor “Voeg mailaccount toe”
 6. Vervolgens krijg je een aantal opties te zien, hierna lichten we deze één voor één toe;
  1. Naam (je naam zoals je deze voor anderen wilt weergeven)
  2. E-mail (je e-mailadres)
  3. Wachtwoord (je wachtwoord)
  4. Beschrijving (Hier kun je een beschrijving geven, zodat je verschillende kunt onderscheiden)
 7. Vervolgens kies je welk protocol je wil gebruiken (zie E-mail gebruiken en instellen voor meer uitleg over POP en IMAP);
  1. POP: De e-mail wordt doorgestuurd naar je apparaat. Blijft niet op de server staan.
  2. IMAP: De e-mail blijft op de server staan waardoor je het vanaf meerdere apparaten kunt benaderen.
 8. Vul je eigen gegevens in;
  1. E-mail (je e-mailadres)
  2. Beschrijving (Hier kun je een beschrijving geven, zodat je verschillende kunt onderscheiden)
  3. Server inkomende post
   1. Hostnaam (pop.site4u.nl of imap.site4u.nl)
   2. Gebruikersnaam (je e-mailadres)
   3. Wachtwoord (je wachtwoord)
  4. Server uitgaande post
   1. Hostnaam (smtp.site4u.nl)
   2. Gebruikersnaam (je e-mailadres)
   3. Wachtwoord (je wachtwoord)
 9. Kies in het volgende scherm voor “Bewaar”
 10. Nu is de mail ingesteld op je iPhone

E-mail instellen op Android

Kijk voor de gegevens van de instellingen op deze pagina: Standaard instellingen e-mail

 1. Open je “app drawer”, de lijst met al je apps.
 2. Open “Instellingen”.
 3. Scroll door dit menu en kies voor “Account toevoegen”.
 4. Kies “IMAP”.
 5. Voer je e-mailadres en wachtwoord in en kies niet voor volgende, maar voor “Handmatig instellen”.
 6. Type account is IMAP.
 7. Als eerst moet je nu de server voor inkomende mail instellen:
  1. Gebruikersnaam (je e-maildres)
  2. Wachtwoord (je wachtwoord)
  3. Server (imap.site4u.nl)
 8. Kies “Volgende”.
 9. Vervolgens stel je server voor uitgaande mail in:
  1. SMTP-server (smtp.site4u.nl)
  2. Poort (587)
  3. Beveiligingstype (SSL/TLS)
  4. Vink “Aanmelding vereisen” aan
  5. Gebruikersnaam (je gebruikersnaam)
  6. Wachtwoord (je wachtwoord)
 10. Kies “Volgende”.
 11. Deze instellingen mag je naar wens invullen.
 12. Kies “Volgende”.
 13. Het account is ingesteld, maar in dit scherm kun je nog een naam geven aan je account en je eigen naam opgeven.
 14. Kies “Volgende”.
 15. Nadat je account is opgeslagen, kun je mailen via de E-mail app op je telefoon.

Mailbox alias aanmaken of wijzigen in MySite4U

Een Alias stuurt de mail voor een bepaald adres door naar het ingestelde adres.

Als je een alias in wilt stellen log dan in op MySite4U en kies Domeinen|Domeinenlijst

Er verschijnt nu een lijst domeinen. Dubbelklik op het domein dat je wilt bewerken.
Klik op de Tab E-mail.

Voor het aanmaken van een Mailbox alias:

Klik op + Alias
Vul de gegevens in en klik op opslaan.

Voor het wijzigen van een Mailbox alias:

Klik op het potloodje achter de mailbox alias die je wilt wijzigen.

Voor het verwijderen van een Mailbox alias:

Klik op het prullenbakje achter de mailbox alias die je wilt verwijderen.