Managed servers

Voor grote bedrijven, drukke sites of complexe hosting biedt Site4U Managed hosting aan.

Managed hosting bij Site4U betekent complete uitbesteding van het systeem- en softwarebeheer tot aan de applicatie of website. Als klant blijf je zelf verantwoordelijk voor eigen applicaties en/of websites.
Door onze jarenlange ervaring met softwareontwikkeling en het hosten van complexe platforms kunnen wij onze klanten van deskundig advies voorzien.

Voordelen van een Managed server:

 • Server in eigen Site4U cloud omgeving
 • Website of applicatie altijd en overal snel bereikbaar
 • Capaciteit (geheugen, processorkracht en storage) eenvoudig uitbreiden of terugschalen
 • Verschillende Service Level Agreements mogelijk
 • Linux of Windows

Service Managed Servers

Storingen en support binnen kantoortijd

Klanten met een SLA-5 en hoger krijgen op supportvragen binnen 4 uur respons. Klanten met SLA-3 en klanten zonder SLA krijgen respons volgens het Next Business Day principe.
Voor storingen geldt dat deze direct worden opgepakt. Voor klanten wordt een zo hoog mogelijke uptime nagestreefd en wil Site4U de afgegeven garanties nakomen.

Storingen en support buiten kantooruren

Bij supportverzoeken buiten kantooruren dient eerst gekeken te worden of er recht is op support volgens de serviceovereenkomst. Zo ja, dan kunnen klanten contact opnemen met het telefoonnummer zoals vermeld staat in de serviceovereenkomst.
Bij storingen zijn onze medewerkers meestal al gewaarschuwd door het monitoring systeem, maar klanten kunnen in een dergelijk geval ook contact opnemen met het telefoonnummer uit de serviceovereenkomst.

Monitoring van beschikbaarheid

Managed servers worden dag en nacht gecontroleerd op beschikbaarheid met ons monitoring systeem Nagios.  Indien een server of een dienst op een server niet beschikbaar is, stuurt dit systeem een notificatie naar een van onze medewerkers, die vervolgens actie zal ondernemen. Bij korte storingen zal eerst de storing opgelost worden, en vervolgens wordt de klant op de hoogte gesteld. Bij ernstiger storingen zal er telefonisch contact opgenomen worden met de klant.

Servers worden gemonitord op de volgende processen:

 • Beschikbaarheid server dmv ping: 24 uur per dag, notificatie via SMS en email.
 • Beschikbaarheid database server: 24 uur per dag  notificatie via SMS en email.
 • Diskspace: 24 uur per dag notificatie via email, tijdens kantooruren via SMS.
 • Server Load:  24 uur per dag notificatie via email, tijdens kantooruren via SMS.
 • Overige processen op specificatie klant.

Statistieken

Webstatistieken via Awstats volgens standaardconfiguratie.

Updates en patches

Beveiligingsupdates worden binnen een maand toegepast, kritische updates zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen).

Beheer

Bij een managed server zit maximaal 1 uur beheer per maand.

Backups

In een serviceovereenkomst is meestal opgenomen dat er dagelijks backups gemaakt worden van een managed servers. Site4U maakt dagelijks backups naar een lokatie op 1 km afstand van het datacentrum. Dit gaat over een eigen glasvezelverbinding. Voor backups hanteren we de volgende schema’s:

 • Maandelijks een full backup. Deze wordt drie maanden bewaard.
 • Wekelijks een differential backup, dwz alle bestanden die gewijzigd zijn ten opzichte van de laatste full backup. Deze worden 5 weken bewaard.
 • Dagelijks een incremental backup, dwz alle bestanden die gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige backup. Deze worden 8 dagen bewaard.

In overleg met de klant kan er gekozen worden voor afwijkende backupschema’s.